Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní 2021

Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní 2021

Daňovú stratu vykázanú za rok 2020 možno odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaniteľných období. Odpočet daňovej straty je možný do výšky 50% základu dane počnúc rokom 2021.

Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní 2021
Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní 2021

Odpočet daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2017-2019

Daňové straty vykázané za roky 2017 až 2019 je možné pri podaní priznania za zdaňovacie obdobie 2021 odpočítať rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaniteľných plnení, tj z každého roku 25% z vykázanej straty.

Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní 2021

Príklad odpočtu daňových strát v daňovom priznaní za rok 2021

Daňová strata za rok 2019 bola 4000 €. Za rok 2020 bola daňová strata 2200 €. V roku 2021 je základ dane 3500 €. Z roku 2019 je možné odpočítať 25% (1000 €). Z roku 2020 je možné uplatniť maximálne 50% základu dane (1750 €). Daňový základ za rok 2021 po znížení o odpočítané straty z rokov 2019 a 2020 bude v sume 750 € (výpočet: 3500 - 1000 - 1750 = 750).

Otázka č. 1
Živnostník vykázal daňovú stratu za rok 2019 vo výške 6 280 eur. Akú časť z tejto straty si môže odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2021?

Odpoveď
Zo základu dane za rok 2021 si môže odpočítať 1/4 straty z roku 2019, teda sumu 1 570 eur.


Otázka č. 2
Daňovník vykázal za rok 2020 stratu vo výške 4 560 eur. Za rok 2021 už vykázal základ dane vo výške 6 200 eur. Môže si odpočítať stratu z roku 2020 v plnej výške?

Odpoveď
Nie, od základu dane za rok 2021 si môže odpočítať stratu z roku 2020 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2021, teda najviac 3 100 eur.


Otázka č. 3
Živnostník vykázal zo živnosti tieto daňové straty:
•za rok 2015 vo výške 10 000 eur
•za rok 2016 vo výške 8 000 eur
•za rok 2017 vykázal základ dane, ktorý znížil o ¼ straty z roku 2015 a ¼ straty z roku 2016
•za rok 2018 vykázal stratu vo výške 11 000 eur
•za rok 2019 vykázal základ dane vo výške 15 000 eur; od základu dane vykázaného za rok 2019 odpočítal:
- 1/4 straty z roku 2015 vo výške 2 500 eur
- 2/4 straty z roku 2016 vo výške 4 000 eur
- zo straty vykázanej v roku 2018 sumu 8 500 eur
•za rok 2020 vykázal stratu vo 2 000 eur
Akú výšku strát z predchádzajúcich zdaňovacích období si môže tento živnostník odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2021?

Odpoveď
Od základu dane vykázaného za rok 2021 si daňovník nemôže odpočítať žiadnu stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období 2015 až 2018. Zostatok straty vykázanej v roku 2018 vo výške 2 500 eur si daňovník odpočíta zo základu dane vykázaného za rok 2022, nakoľko táto časť straty predstavuje časť štvrtej štvrtiny, ktorú môže odpočítať až zo základu dane vykázaného v roku 2022. Od základu dane vykázaného za rok 2021 si daňovník môže teda odpočítať len vykázanú daňovú stratu za rok 2020 a to v ľubovoľnej výške, najviac však do výšky 50% základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2021.

Informácia k odpočtu daňovej straty na stránkach Finančnej správy ...viac

Zdieľať:

V prípade záujmu o pomoc pri spracovaní daňového priznania nás neváhajte kontaktovať:

* Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné.
* Bezpečnostné overenie:

Musíte vyplniť polia označené hviezdičkou.