Novinka v oznámení preddavkov dane

Novinka v oznámení preddavkov dane

Od 1.1.2022 oznámi správca dane daňovníkovi výšku preddavkov na daň, splatných po lehote na podanie daňového priznania (DP) najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku, ak neuplatní určenie platenia preddavkov inak. Prvý krát oznámi správca dane daňovníkovi výšku a splatnosť (mesačná alebo štvrťročná) preddavkov, ktorých splatnosť vznikne po uplynutí lehoty na podanie DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie po 1.1.2022.

Novinka v oznámení preddavkov dane
Novinka v oznámení preddavkov dane

Daňovník s posunutým hospodárskym rokom (HR)

Rovnaké platí aj pre daňovníka s HR od 1.8.2020 do 31.7.2021 a štvrťročnými preddavkami, pre ktorého je lehote podania DP do 31.10.2021 a prvý štvrťročný splatný preddavok 31.1.2022. Rovnaké platí aj pre daňovníka s HR od 1.10.2020 do 30.9.2021 a mesačnými preddavkami, pre ktorého je lehote podania DP do 31.12.2021 a prvý mesačný splatný preddavok 31.1.2022.

Novinka v oznámení preddavkov dane

Kto platí preddavky na daň z príjmu?

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vzniká a závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Podľa § 34 ods. 1 Zákona o dani z príjmov preddavky na daň platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 5000 €. Ak je táto suma vyššia ako 16600 € tak sa preddavky platia mesačne inak štvrťročne.

Zdieľať:

V prípade záujmu sme pripravení na Vaše otázky:

* Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné.
* Bezpečnostné overenie:

Musíte vyplniť polia označené hviezdičkou.