Ukazovateľ pohotovej likvidity

Ukazovateľ pohotovej likvidity

Pomer celkových peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov firmy k jej krátkodobým záväzkom vyjadruje ukazovateľ pohotovej likvidity. Táto informácia je užitočná pre veriteľov, ktorá sa rozhodujú, koľko peňazí, ak vôbec nejaké, by boli ochotní požičať firme. Peňažný pomer je tiež dôležitý ukazovateľ hodnoty firmy v najhoršom scenári, napr. ak by sa mala firma blížiť k zániku.

Ukazovateľ pohotovej likvidity
Ukazovateľ pohotovej likvidity

Výpočet pohotovej likvidity

Metrika vypočítava schopnosť firmy splatiť svoje krátkodobé dlhy hotovosťou v pokladnici a na bankovom účte alebo takmer hotovostnými zdrojmi, ako sú napríklad ľahko obchodovateľné cenné papiere. Veriteľom a analytikom oznamuje hodnotu obežných aktív, ktoré by sa mohli rýchlo premeniť na hotovosť, a aké percento krátkodobých záväzkov spoločnosti môžu tieto hotovosť a takmer hotovostné aktíva pokryť.

Ukazovateľ pohotovej likvidity

Pohotová likvidita v Express 4

V programe Express 4 je k dispozícii funkcia finančenej analýzy. V rámci nej je analyzovaný aj ukazovateľ pohotovej aktivity za zvolené obdobie. Údaje pre výpočet ukazovateľov finančnej analýzy sú preberané z výkazu účtovnej závierky. Tá je generovaná priamo z účtovných dát firmy. Prezentovanie ukazovateľa je formou grafu.

Zdieľať:

V prípade záujmu o softvér Express 4 sme pripravení na Vaše otázky:

* Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné.
* Bezpečnostné overenie:

Musíte vyplniť polia označené hviezdičkou.