Blog

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

14.12.2021 | Mzdy

V súlade s § 152b Zákonníka práce zamestnávateľ môže (nemá povinnosť) poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Viackeyboard_arrow_right

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

14.12.2021 | Mzdy

Povinnosť poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancov v zmysle § 152a Zákonníka práce sa týka zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Viackeyboard_arrow_right

Minimálna mzda od 1.1.2022

14.12.2021 | Mzdy

Minimálnej mzdy na rok 2022 je stanovená automatom na 646 eur. Upravujú sa aj minimálna mesačná mzda určená podľa koeficientu náročnosti práce.

Viackeyboard_arrow_right

Tagy

Účtovníctvo Finančná analýza Dane Mzdy Sociálna poisťovňa Express Všetky